FOTON - BIS Sp. z o.o.
85-303 Bydgoszcz, ul. Piękna 13


 

Dział Handlowy
Kierownik Działu Handlowego
Kierownik Magazynu
Prezes Zarządu

 

+48 52 581-20-78
+48 52 581-20-66
+48 52 581-20-72
+48 52 581-20-49

 

NIP: 9532535054 REGON: 340249897
KRS 0000268519 Kapitał zakładowy: 59 300PLN
PEKAO S.A. 12 1240 3493 1111 0010 1234 7484
Faks: +48 52 581-20-52
e-mail: foton-bis@foton-bis.pl
 W związku z postawieniem z dniem 01.01.2007 r. firmy FOTON S.A. w stan likwidacji, uprzejmie informujemy, że z tym samym dniem sprzedaż całego asortymentu towarów przejmuje firma FOTON-BIS Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Pięknej 13.

 Dla potrzeb korespondencji podajemy poniżej pełen adres i sposoby kontaktu.

FOTON-BIS Sp. z o.o. 

85-303 BYDGOSZCZ 

ul. Piękna 13 

 

Dział Handlowy :

tel. 052/ 581 20 78
tel. 052/ 581 20 66
Szczegółowe informacje dotyczące składu osobowego, oferty handlowej i form współpracy z firmą FOTON-BIS Sp. z o.o. są w trakcie opracowywania.